19.4.

2024

INFORMACE - BLUDIŠTĚ NA SÍDLIŠTI

Dne 15.04.2024 jsme byli městskou policií upozorněni na výskyt kaverny v prostoru dětského bludiště na sídlišti. Jelikož daným územím prochází potrubí splaškové kanaliz...

16.4.

2024

ROZŠÍŘENÍ PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

Předkládáme náhled připravované projektové dokumentace na navýšení parkovacích míst na sídlišti. Stavba bude probíhat souběžně s opravou teplovodních rozvodů BTS.Náhled...