Název:
Benešovská teplárenská společnost, s.r.o.
Adresa
Benešovská teplárenská společnost, s.r.o.
náměstí Míru 17
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Účet
2906141001/5500
Datová schránka
wmyragy
Datová schránka
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11732
25013530
DIČ
CZ25013530

Jednatel
Stanislava Hrstková, 731 458 031
Technický ředitel
Pavel Beneš, 602 642 947
Email
Kotelny - služba
606 299 085

VIZE

SPOKOJENÍ ODBĚRATELÉ – OPTIMÁLNÍ CENA TEPLA – MODERNÍ TECHNOLOGIE – FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOST

CÍLE
- Dosažení úrovně ceny tepla ve spodní hranici a pod celorepublikovým průměrem se srovnatelnými zdroji (plynové blokové kotelny) 
- Modernizace soustavy (nový kondenzační kotel s optimálním výkonem vzhledem k vývoji celkové výroby tepla, dále obnova rozvodů tepla – snížení tepelných ztrát na minimum)
- Napojení škol na CZT
- Další kroky vedoucí ke snížení ceny tepla pro konečného zákazníka (KOGENERACE, snižování – stabilizace nepřímých nákladů, nákup energií prostřednictvím burzy)

Cenové kalkulace – vývoj ceny tepla – vývoj výroby tepla

Lokalita 1 Benešov nad Ploučnicí (viz příloha) 

Aktuálně:

Ve dnech 25.6.2018 do 3.7.2018 bude z důvodu údržby a rekonstrukce provedena odstávka plynové kotelny Sídliště. V těchto dnech bude pozastavena dodávka teplé vody! Děkujeme za pochopení.

20.9.2017 na jednání ZM Benešov nad Ploučnicí bylo schváleno zrušení smlouvy o provozu, správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení města Benešov nad Ploučnicí a smlouvy o výpůjčce k 31.12.2017. Benešovská teplárenská společnost, s.r.o. nebude od 1.1.2018 spravovat a provozovat VO.

V současné době probíhá příprava výběrového řízení na instalaci nového kondenzačního kotle pro CZT (jeho používání bude znamenat 10%ní úsporu na palivu) Dále probíhají jednání o instalaci kogenerační jednotky, která může přinést další snížení ceny tepla a TV o cca 10% pro konečného zákazníka. Společnost BTS zadala zpracování investičního odhadu na výměnu stávajících rozvodů tepla a TV s možností napojení škol k CZT.

29.6.2017 Výběrové řízení na dodávku nového kotle ukončeno, vítězným dodavatelem je společnost ENERSIS, spol. s r.o. z Ústí nad Labem, kondenzační kotel bude instalován během letních prázdnin. 29.6.2017 Bylo též ukončeno výběrové řízení na instalaci kogenerační jednotky do naší kotelny Sídliště 652, vítězným dodavatelem se stala společnost E.ON Energy, a.s., která nabídla ekonomicky nejvýhodnější podmínky. Dle harmonogramu plnění předpokládáme uvedení KGJ do zkušebního provozu během letních prázdnin 2018.

Zajímavé odkazy: ADTT proti odpojování od soustav CZT: Videozáznam ze setkání s odběrateli https://www.youtube.com/watch?v=_pPBE_5Oy30

Další "šmejdi" u dveří http://www.eru.cz/cs/-/dalsi-smejdi-u-dveri