Výzkum bezpečnosti v Benešově nad Ploučnicí

Vážení spoluobčané,

pocit bezpečí ve městě hraje klíčovou roli v mnoha aspektech života jeho obyvatel. Není jen subjektivním pocitem každého z nás – to, jak bezpečně se cítíme v místě, kde žijeme naše životy, má hluboký dopad na naše zdraví, psychickou pohodu, soudržnost společnosti a celkovou prosperitu města.

Velmi nám záleží na tom, aby se Vám v našem městě žilo dobře, abyste se v něm cítili bezpečně a nemuseli mít strach o své blízké. Pokud je Vám 15 a více let a žijete v Benešově nad Ploučnicí, dovolujeme si Vás pozvat k účasti v anketě zaměřené na pocit bezpečí.

Vaše aktivní zapojení do této ankety nám pomůže lépe porozumět Vašim obavám a potřebám a zmapovat Vaše zkušenosti, na jejichž základě pak můžeme podniknout kroky ke zlepšení bezpečnosti a celkové atmosféry ve městě. Anketa, kterou jsme připravili ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, je anonymní a Vaše odpovědi budou sloužit výhradně k vyhodnocení celkového pocitu bezpečí a identifikaci oblastí, které je potřeba zlepšit.

Cílem ankety je především:

  • Získat informace o tom, jak se v Benešově nad Ploučnicí cítíte ohledně kriminality a bezpečnosti.
  • Zjistit, jak hodnotíte práci Policie ČR, městské policie a asistentů prevence kriminality.
  • Získat Vaše návrhy na zlepšení pocitu bezpečí ve městě.

 

Anketa bude probíhat od 24. června do 15. července (včetně). Vyplnění ankety Vám zabere přibližně 15 minut.

Vyplnění ankety je možné přes internet na tomto odkazu: https://www.click4survey.cz/s4/61193/3f65e33c

Pokud anketu nemůžete vyplnit online, lze ji vyplnit v papírové podobě. Pokud papírovým formulářem k anketě nedisponujete, je možné jej vyzvednout na MěÚ Benešov n. Pl. na náměstí Míru 1 – v kanceláři podatelny/pokladny/informačního centra, kde je nutné jej odevzdat do 15. července (včetně). Lze jej také vhodit do poštovní schránky umístěné na budově úřadu, vchod na poštu.

Věříme, že spolu můžeme vytvořit Benešov nad Ploučnicí, ve kterém se budeme cítit jistě a spokojeně. Vaše aktivní účast na této anketě nám v tom pomůže. Prosím, informujte o anketě i své přátele a známé; přestože se nejedná o akademický výzkum, pomůže nám, pokud se ankety zúčastní co nejvíce občanů.

Děkujeme Vám za Váš čas a za aktivní přístup k dění ve městě.

Za Město Benešova nad Ploučnicí zdraví Petr Jansa, starosta města
Kontaktní osoba pro Vaše dotazy: Bc. Jitka Urgošová, DiS., sociální pracovnice
email: urad@benesovnpl.cz, mobil 775 885 647