Osvědčení o úspoře emisí

Úspora energie: 2 349 531 MJ