CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ, příspěvková organizace 

Nerudova 689
407 22 Benešov nad Ploučnicí

tel.: +420 412 513 592
mobil: 778 760 046
email: info@cdmbenesov.cz

IČO: 71 29 45 89

Bankovní spojení:
415 457 2309/0800

Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí je příspěvkovou organizací, která byla založena 2.září 2015. Zřizovatelem organizace je město Benešov nad Ploučnicí. Posláním CDM Benešov nad Ploučnicí je širokou nabídkou atraktivních možností poskytovat každému zájemci aktivní trávení volného času a podporovat tak zdravý životní styl. Umožňovat zajímavé formy rekreace a odpočinku a přitom nenásilnou formou předávat nejmladší generaci znalosti a dovednosti nutné pro další praktický život. Školám a dalším subjektům pracujícími s dětmi a mládeží nabízet netradiční formy vzdělávání.

Centrum dětí a mládeže podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnost prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích.Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.V průběhu roku nabízíme příležitostné akce, soutěže, výstavy, spontánní aktivity, výukové programy pro MŠ a ZŠ.

Prázdninová činnost je zabezpečována formou táborů a soustředění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

CDM Benešov nad Ploučnicí vytváří kvalitní podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, a to jak materiálně technickým vybavením, tak prostřednictvím pedagogicko-odborného týmu pracovníků. Zajímavé činnosti zde najdou rovněž dospělí zájemci.

http://www.cdmbenesov.cz/