VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
 

Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny:

1) českými právními předpisy

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.

Volič, který žije v zahraničí, si může vybrat, zda bude hlasovat pro:

  • kandidáty, kteří budou zastupovat členský stát, jehož je státním občanem nebo
  • kandidáty členského státu, kde má tento volič trvalý nebo přechodný pobyt. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. Je zde také možnost hlasovat pro kandidáty jiného členského státu. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Naopak, na území České republiky mohou hlasovat i občané jiných členských států, pokud zde mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.


Výsledky hlasování za územní celky - Benešov nad Ploučnicí