V této kapitole naleznete informace o osobách působících na pracovištích městského úřadu.

Kontaktní osoba
funkce
Kontaktní údaje
telefon, email
Bažantová Ilona
referentka - odbor MIŽP
412 589 826
bazantova@benesovnpl.cz
Čerychová Alena
administrativní pracovnice - odbor HS
412 589 811
cerychova@benesovnpl.cz
Mgr. Čvančarová Zdeňka
vedoucí odboru HS + kultura
412 589 804
724 857 337
cvancarova@benesovnpl.cz
Bc. Dolejšová Jana, DiS.
mzdová účetní - odbor FP
412 589 809
dolejsova@benesovnpl.cz
Dolejšová Andrea
správce daní a poplatků - odbor FP
412 589 809
dolejsovaa@benesovnpl.cz
Dubský Ladislav
správa pohřebiště
775 558 726
Erlebachová Věra
matrika, evidence obyvatel (rezervace termínu svatby) - odbor HS
412 589 805
777 482 140
erlebachova@benesovnpl.cz
Flachsová Barbora
referentka - odbor SÚ
412 589 818
flachsova@benesovnpl.cz
Flídrová Zdeňka
pokladna, rušení trvalého pobytu - odbor HS
412 589 806
flidrova@benesovnpl.cz
Gerhardová Pavla
asistentka vedení města
412 589 807
gerhardova@benesovnpl.cz
Informační centrum
412 589 811
infocentrum@benesovnpl.cz
Jandášová Ivana
knihovna - odbor HS
412 589 824
knihovna@benesovnpl.cz
Jansa Petr
starosta
412 589 801
606 883 473
starosta@benesovnpl.cz
Košková Jana
referentka - odbor SÚ
412 589 818
koskova@benesovnpl.cz
Bc. Kulíková Andrea
místostarostka
412 589 802
777 753 333
mistostarosta@benesovnpl.cz
Mansfeldová Monika
fakturace, rozpočtové účetnictví - odbor FP
412 589 808
mansfeldova@benesovnpl.cz
Městská policie
775 088 156
mpbenesovnpl@post.cz
Ing. Reichelt Tomáš
tajemník MěÚ
412 589 803
602 660 780
tajemnik@benesovnpl.cz
Bc. Sluková Lenka
vedoucí odboru FP
412 589 810
773 798 501
slukova@benesovnpl.cz
Ing. Strnad Petr
vedoucí odboru MIŽP
412 589 821
773 751 707
strnad@benesovnpl.cz
Suchá Lenka
referentka - odbor MIŽP
412 589 826
778 742 616
suchal@benesovnpl.cz
Bc. Urgošová Jitka, DiS.
sociální pracovnice - odbor HS (sociální oddělení)
412 589 819
775 885 647
socialni.oddeleni@benesovnpl.cz
Vrabec Miroslav
životní prostředí, investor - odbor MIŽP
412 589 823
724 894 036
vrabec@benesovnpl.cz
Ing. Zárubová Irena
vedoucí odboru SÚ
412 589 820
606 434 006
zarubova@benesovnpl.cz
Ing. Zárubová Kamila
referentka (evidence sběrných nádob) - odbor MIŽP
412 589 827
zarubovak@benesovnpl.cz