Organizace města a organizační složky města

Město Benešov nad Ploučnicí vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady statutárního města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada města. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru, který tuto příspěvkovou organizace metodicky vede.

Příspěvkové organizaceOrganizační složky města