Termín konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 a přijímání kandidátních listin

V souladu s Aktem o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976 a po projednání v přípravných orgánech Rady Evropské unie se nadcházející volby do Evropského parlamentu budou v členských státech konat v časovém rozmezí od 6. do 9. června 2024. Konkrétní den nebo dny konání těchto voleb v jednotlivých členských státech závisí na právní úpravě jejich volebních a souvisejících zákonů. 

Jelikož se volby v České republice konají ve dvou dnech, a to v pátek a v sobotu, tak již dnes lze uvést, že se tyto volby na území České republiky uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Kandidátní listiny lze podávat až po vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů.

Kontakt na pracovníky odpovědné za organizačně technické zabezpečení voleb v rámci  POÚ Benešov nad Ploučnicí: 

 Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí HS odboru,  412 589 804, 724 857 337, cvancarova@benesovnpl.cz

 Bc. Jana Dolejšová, DiS., FP odbor, 412 589 809; dolejsova@benesovnpl.cz

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí je jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu pro obce ve své spádové oblasti.