Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. 

Den vyhlášení voleb: 15. dubna 2020

Dny konání voleb: 
Volby do zastupitelstev krajů - termín 2. a 3. října 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - termín 2. a 3. října 2020 (případné II. kolo - NEKONÁ SE !)

 
Mimořádné volby do zastupitelstev obcí (nové, dodatečné a opakované volby, případně opakované hlasování):

  • 14. března 2020 (nové volby do zastupitelstev 16 obcí)
  • 20. června 2020 (počet obcí pro tento termín zatím není znám)