Regenerace mětské památkové zóny

Územní strategie

Tato územní strategie  regenerace  městské  památkové  zóny  Benešov  nad  Ploučnicí  je zpracován a pro účely  realizace  Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a městských památkových zón na území města Benešov nad Ploučnicí. Územně je zaměřena na městskou památkovou zónu Benešov nad Ploučnicí, ovšem vzhledem k velikosti a významu městské  památkové  zóny,  která  je  funkčním  a  živým  centrem  města,  řeší  v některých aspektech  město  jako  celek.  Hlavním  cílem  je  vytvořit živou,  pravidelně  aktualizovanou strategii, která reaguje na vývoj města k naplnění vize regenerace městské památkové zóny.