Cyklostezka Ploučnice je jednou ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a spojuje Ústecký a Liberecký kraj. Na území Ústeckého kraje začíná stezka v Děčíně na spojnici s Labskou stezkou, prochází údolím řeky Ploučnice směrem na Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov, kde přechází do Libereckého kraje.

Cyklostezka Ploučnice je dle nomenklatury KČT evidována pod číslem 15
Cyklostezka Ploučnice je dle nomenklatury KČT evidována pod číslem 15


Cyklotrasa v úseku Děčín - Benešov nad Ploučnicí nevykazuje výrazné terénní převýšení. Z Benešova n. Pl. stoupá poměrně strmě pod vrch Ostrý (vrchol 300 m n. m.) tj. cca 180 výškových metrů. Dále klesá směrem k řece a v trase do Starého Šachova kopíruje mírně zvlněný terén.

Cyklotrasa je vedena po současných cestách s převážně zpevněným povrchem, místy v živici (asfaltu). Nedoporučujeme silniční kolo.
Cyklotrasa je vedena po současných cestách s převážně zpevněným povrchem, místy v živici (asfaltu). Nedoporučujeme silniční kolo.

Podél řeky Ploučnice budete projíždět lokalitou nazývanou Soutěsky, která oplývá rozmanitou faunou a flórou. 

V Benešově nad Ploučnicí je turisticky atraktivní návštěva zámku, který je přímo na náměstí. Zámecká zahrada je celý den volně přístupná. Nejen v horkých dnech přijde na trase vhod občerstvení v bazénu na benešovském termálním koupališti. Na trase před Starým Šachovem je možno odbočit do vsi Merboltice a navštívit tamní kozí farmu Pod Strážným vrchem a poznat lokální bioprodukci kozích sýrů.

Občerstvení pod lesem
Občerstvení pod lesem