Rada města - volba ZaM města 22.11.2018

(členové rady města jsou zároveň členy zastupitelstva)

Petr Jansa - starosta města
Bc. Andrea Kulíková - místostarostka města
Mgr. Zdeňka Černá
Ivan Neliba (od 12.6.2019)
František Buchta (od 7.9.2021)
Petr Kořan (odstoupil 12.6.2019)
Pavel Urx (odstoupil 7.9.2021)