Kontrolní výbor

Složení - dle ustavujícího ZaM 22.11.2018

předseda: Stanislav Zdobinský (od 7.9.2021)
                   František Buchta (odstoupil 7.9.2021)

Členové

Milan Kosmata
Miloslav Kougl
Vít Fous (od 11.09.2019)
Ivan Neliba


Finanční výbor

Složení dle ustavujícího ZaM 22.11.2018

předseda: Martin Verner

Členové

Jiří Zelený
Radek Provazník
Vratislav Zíval
Bc. Andrea Kulíková (odstoupila 7.9.2021)


Komise pro projednávání přestupků (KPP)

předseda: JUDr. Stanislav Klíč

Členové

Lenka Klíčová
Jan Svatoš
Petr Štědra

Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků KPP Benešov nad Ploučnicí:

Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov


Výběrová komise - RaM 21.01.2019

Složení

Josef Klouček
Hana Strnadová
Dagmar Vinšová
Bc. Marek Vrbický
Jana Košková

Náhradníci

Pavel Urx
Petr Jansa
Bc. Andrea Kulíková
Mgr. Zdeňka Černá
Ivan Neliba


Komise prevence kriminality a bezpečnosti - složení komise od 11/2018

předseda: Pavel Urx, starosta města

Členové

Mgr. Lukáš Herich DiS.
npor. Štefan Baldinus
npor. Václav Knespl
p. Zdeněk Přivřel, BBA.
p. Jan Svatoš
Mgr. Zdeňka Čvančarová


Povodňová komise

Složení komise od 11/2018

předseda: Pavel Urx, starosta města

Členové

Petr Jansa, místostarosta
František Buchta, velitel hasičů
Jan Svatoš, velitel městské policie
Ing. Richard Kulík, projektant
Ing. Pavel Košnar, ředitel p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí
Lenka Nerglová, firma Interkov
Zdeněk Přivřel, BBA., tajemník MÚ
Ing. Petr Strnad, vedoucí odboru MIŽP MÚ (od 14.10. 2019)
Ing. Hana Karlíčková, vedoucí odboru VŽP MÚ


Komise životního prostředí

Složení komise od 11/2018

předseda: Ota Dračka, zastupitel města

Členové

Antonín Vorel
Radek Musil
Kateřina Králíková
Petr Jansa
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)
Ing. Hana Karlíčková


Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí

předseda: PhDr. Zdeněk Henig
místopředseda – Pavel Urx

Členové

Petr Jansa
Bc. Michal Procházka
Ing. Irena Zárubová
Ing. Hana Karlíčková
Petr Joza
Mgr. Jiří Bureš
Irena Klepalová
Vladimír Šefl
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)

Hosté

PhDr. Adam Šrejber, PhD.

Zapisovatelka

Kamila Zárubová


Likvidační komise poškozených a znehodnocených tiskopisů (dle Směrnice č.j. MV-151468/VS-2014)

předsedkyně: Věra Erlebachová, matrikářka matričního úřadu

Členové

Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS
Ivana Jandášová, knihovna (odbor HS)


Benešovské noviny 

(urad@benesovnpl.cz, noviny@benesovnpl.cz)

Redaktor: Tomáš Kotas DiS.
Grafická úprava: Vladimír Šefl
Tisk: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 
Investiční výbor

ZaM po projednání zřizuje:
Usn. č. 81/2019 - jako svůj poradní orgán Investiční výbor. O jeho složení a náplni práce rozhodne nejbližší ZaM.