Kontrolní výbor

Složení:

předseda - Josef Klouček (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - Stanislav Zdobinský, Jakub Přivřel (oba zvoleni dne 14.12.2022)


Finanční výbor

Složení:

předseda - Bc. Marek Vrbický (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - Denisa Hánová, Martin Verner (oba zvoleni dne 14.12.2022)


Přestupková agenda - Rozhodnutím KUUK/043917/2023/3 - udělen souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS) mezi městem Benešov n. Pl. a městem Děčín o přenosu příslušnosti na úseku přestupků. Nyní je přestupková agenda vedena městem Děčín.

Kontakty: MgM Děčín, odbor správních činností a okresní živnostenský úřad, oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend - 412 591 111 - ústředna

 

Výběrová komise

Zřízena RaM dne 31.1.2023

Jana Košková
Hana Strnadová
Dagmar Vinšová
Milan Hadrovský
Mgr. Jakub Zelený

Náhradníci: členové aktuální rady města


Povodňová komise

Zřízena RaM dne 25.10.2022

předseda: Petr Jansa
členové:              
Bc. Andrea Kulíková
František Buchta
Zdeněk Šlinský 
Ing. Richard Kulík
Ing. Pavel Košnar
Ing. Petr Strnad
Ing. Tomáš Reichelt


Komise životního prostředí

Zřízena RaM dne 31.1.2023

předseda: 
Ota Dračka
členové: 
Antonín Vorel
Elena Zichová
Pavel Pertlík
Ing. Petr Strnad


Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí

Zřízena RaM dne 8.11.2022

předseda: Petr Jansa
místopředseda: Bc. Andrea Kulíková
členové: Ing. Petr Strnad, Ing. Irena Zárubová, Mgr. Michal Procházka, Mgr. Jiří Bureš, Mgr. Renata Křížková, Irena Klepalová, Lenka Suchá
zapisovatelka: Bc. Kamila Zárubová Likvidační komise poškozených a znehodnocených tiskopisů

dle Směrnice č.j. MV-151468/VS-2014

předsedkyně: Věra Erlebachová, matrikářka matričního úřadu

Členové

Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS
Ivana Jandášová, knihovna (odbor HS)


Benešovské noviny 

(urad@benesovnpl.cz, noviny@benesovnpl.cz)

Grafická úprava: Tomáš Dvořák
Tisk: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 
 Inzerce: gerhardova@benesovnpl.cz