Kontrolní výbor

Složení:

předseda - Josef Klouček (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - Stanislav Zdobinský, Jakub Přivřel (oba zvoleni dne 14.12.2022)


Finanční výbor

Složení:

předseda - Bc. Marek Vrbický (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - Denisa Hánová, Martin Verner (oba zvoleni dne 14.12.2022)


Přestupková agenda - odbor HS 

p. Pavel Kašpar - 777 482 140

ZRUŠENÍ KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zrušil starosta města p. Petr Jansa zvláštní orgán pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků - Komisi pro projednávání přestupků - a odvolal všechny jeho členy a to s účinností od 31.12.2021.

 Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ve stejném rozsahu vykonává Městský úřad Benešov n. Pl. prostřednictvím odboru hospodářské správy.

 Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků:

Benešov nad Ploučnicí 

Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov


Výběrová komise

Zřízena RaM dne 31.1.2023

Jana Košková
Hana Strnadová
Dagmar Vinšová
Milan Hadrovský
Mgr. Jakub Zelený

Náhradníci: členové aktuální rady města


Povodňová komise

Zřízena RaM dne 25.10.2022

předseda: Petr Jansa
členové:              
Bc. Andrea Kulíková
František Buchta
Jan Svatoš
Ing. Richard Kulík
Ing. Pavel Košnar
Ing. Petr Strnad
Ing. Tomáš Reichelt


Komise životního prostředí

Zřízena RaM dne 31.1.2023

předseda: 
Ota Dračka
členové: 
Antonín Vorel
Elena Zichová
Pavel Pertlík
Ing. Petr Strnad


Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí

Zřízena RaM dne 8.11.2022

předseda: Petr Jansa
místopředseda: Bc. Andrea Kulíková
členové: Ing. Petr Strnad, Ing. Irena Zárubová, Mgr. Michal Procházka, Mgr. Jiří Bureš, Mgr. Renata Křížková, Irena KlepalováLikvidační komise poškozených a znehodnocených tiskopisů

dle Směrnice č.j. MV-151468/VS-2014

předsedkyně: Věra Erlebachová, matrikářka matričního úřadu

Členové

Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS
Ivana Jandášová, knihovna (odbor HS)


Benešovské noviny 

(urad@benesovnpl.cz, noviny@benesovnpl.cz)
Redakce: vedení města
Grafická úprava: Tomáš Dvořák
Tisk: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 
 Inzerce: gerhardova@benesovnpl.cz