K zahájení činnosti první veřejné knihovny v Benešově nad Ploučnicí došlo v průběhu měsíce září 1945. Byla umístěna v prostorách bývalé německé knihovny v prvním poschodí Horního zámku. Ke konci roku měla knihovna ve svém fondu 1210 knižních svazků.
V lednu 1946 byla na základě rozhodnutí Rady MNV přestěhována do bývalého hotelu „Koruna“ v Sokolovské ulici čp. 106 a 8. června téhož roku slavnostně otevřena.
V květnu 1950 se veřejná knihovna opět stěhovala a to z „Koruny“ do prvního poschodí Dolního zámku. V této době už měla 2500 svazků. To však ale ještě nebylo její konečné umístění. K tomu došlo v prosinci roku 1952, kdy byla přestěhována do budovy MNV, kde je dodnes.V současné době už knihovna hospodaří s knižním fondem o velikosti  kolem 25000 svazků.