Charakteristika školy
Ve škole se vzdělává ve školním roce 2017/2018 604 dětí a žáků v 23 běžných třídách, jedné speciální třídě, 4 třídách mateřské školy, 5 třídách školní družiny a 1 třídě školního klubu Prostory školy využívá též ZUŠ Žandov, která zde vyučuje hru na hudební nástroje a další umělecké obory.

Škola nabízí svým žákům:

Polytechnické 
Plně vybavenou kovodílnu a dřevodílnu, Keramické dílny (kruh, pece, hlíny, glazury, formy…),dílna vitráže (tiffany – řezáky, pájky, kleště, chemie, cín, sklo…), dílna airbrushe (kompresory, stříkací pistolky, barvy…), tiskařská dílna (lisy, rydla, tiskařské barvy…), dílna mozaiky (kleště, řezáky, sklo …tvorba především skleněné mozaiky)

Výše zmíněné dílny lze zařadit i do kategorie uměleckého vzdělávání, ale může to být i řemeslo, které bude naše absolventy živit.)

Umělecké vzdělávání:
Výtvarný ateliér s galerií a aulou pro pořádání workshopů a výstav

IT vzdělávání:
Dvě počítačové učebny, 5 multimediálních učeben. Ve školním roce 2017/2018 získala škola dotaci na vybudování nové počítačové učebny pro 24 žáků. Realizace proběhne v letních měsících.

Jazykové vzdělávání:
Nabízíme angličtinu, němčinu, ruštinu

Čtenářská gramotnost:
V rámci projektu Otevřená mysl škola realizuje čtenářské dílny. Bohatě vybavený čtenářský klub je hojně využíván v rámci běžné výuky i zájmového vzdělávání.

Přírodovědná gramotnost:

Chemicko-fyzikální laboratoř pro 15 žáků. V rámci projektu Otevřená mysl škola realizuje tzv. Kluby vědců, kde žáci objevují, bádají a experimentují.

Tělovýchova a sport:

Dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem na míčové hry (již nyní jsou prostory plně využívány CDM a jinými organizacemi).Do základní školy docházejí žáci i z několika okolních obcí (Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov, Františkov, Malá Veleň, Fojtovice, Valkeřice, Blankartice, Březiny, Soutěsky, Verneřice). Škola je Informačním a školicím střediskem SIPVZ

Více informací na www.zsbnpl.cz