Způsob vymáhání nedoplatků (2017)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

scan_1_1.pdf
scan_1_1.pdf

pdf, 154.9 KB