Informace podané dle zákona 106/1999 Sb.

4.3.

2018

Zajištění GDPR (2018)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím