Základní informace o soustavě veřejného osvětlení k 1.5.2017 (2017)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím