Žádost o informaci - žádost o vyjádření k pozemku (3/2020)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím