Žádost o informaci - systém el. spisové služby (4/2020)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 62.9 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 93.0 KB