poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,  níže zasíláme dle vaší žádosti ze dne 3.1.2019 odpovědi dle z.č. 106/1999 Sb:

  1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

Město Benešov nad Ploučnicí v minulosti nevyužilo služeb Petra Vojnara.

  1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

Město Benešov nad Ploučnicí neplánovalo ani neuvažovalo o využití služeb Petra Vojnara.

  1. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci.

Město Benešov nad Ploučnicí nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem Vojnarem.

  1. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Město Benešov nad Ploučnicí dle záznamu ve své evidenci obyvatel uvádí počet obyvatel k 31.12.2018 3690.