Reklamní sdělení - umístění (2019)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

na základě vašeho e.mailu ze dne 4.2.2019 vám byl zaslán dne 5.2.2019 dotaz na upřesnění (do dnešního dne nebyla doručena odpověď ) a proto sděluji následující:

  1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?

-          Žádný metodický pokyn neexistuje

  1. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?

-          Vzhledem k obecnému dotazu nelze přesně specifikovat právní kvalifikaci tj. odpovědnost za případné přestupkové jednání

  1. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?

-          Vzhledem k obecnému dotazu nelze předem identifikovat obviněné či jiné účastníky řízení

  1. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

-          Znaky správního deliktu či přestupku lze hodnotit až dle konkrétního přestupkového jednání

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Čvančarová
vedoucí odboru HS