Žádost o informaci - ústní jednání k územnímu řízení (3/2021)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 333.1 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 1.4 MB