Žádost o informaci - vyjádření k podanému odvolání (3/2022)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 64.8 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 94.0 KB