Žádost o informaci - v rámci územního a stavebního řízení (1/2023)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 122.6 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 59.4 KB