Žádost o informaci - pozemkové parcely (3/2023)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 147.4 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 562.6 KB