Žádost o informaci - exekuce (13/2022)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím