ZRUŠENÍ Zastupitelstva města - 27.8.2021 od 16 hodin - městské kulturní zařízení

STAROSTA  MĚSTA  RUŠÍ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA
(SVOLANÉ  NA  PÁTEK  27. 8. 2021  OD  16  HODIN  V  MĚSTSKÉM  KINĚ)