Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, příslušný k pořizování územního plánu obce podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 55b stavebního zákona veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Benešov nad Ploučnicí.  Návrh Změny č. 1 územního plánu Benešov nad Ploučnicí je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři vedoucího odboru správy MIŽP MěÚ Benešov nad Ploučnicí na tel. čísle 412 589 821 nebo u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerové na tel. čísle 606 380 252 anebo na https://www.benesovnpl.cz/doku...