V září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, nebo kotlů vyrobených před rokem 2000

Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín upozorňuje, že od 1. 9. 2024 je zakázáno provozovat v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. emisní třídy (včetně spalovacích zařízení vlastní výroby). V ostatních budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022. Za porušení zákazu provozování tohoto tepelného zařízení lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole jeho technického stavu a provozu. Seznam kontrolních techniků můžete vyhledat například na internetové adrese: https://ipo.mzp.cz. Za neprovedení pravidelné kontroly kotlů a topidel, které jsou napojeny na teplovodní soustavu vytápění a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW včetně, lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

 

 


Tomáš Kopecký
úředník

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
odbor životního prostředí / odd. vodoprávní úřad a ochrany prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 591 472 | Mobil: 775 866 414
www.mmdecin.cz