Uzavírka silnice č. II/262 v úseku od křižovatky s MK ul. Valkeřická a MK ul. Kamenná v Benešově nad Ploučnicí

Informujeme o plánované uzavírce silnice č. II/262 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valkeřická a místní komunikací ul. Kamenná v Benešově nad Ploučnicí.

Důvod uzavírky: stání jeřábu.
Termín uzavírky: 20.02.2021 (sobota) od 8:30 hod. do 13:30 hod.
Objízdná trasa: Žandov – II/263 – Česká Kamenice – I/13 - Děčín
Po celou dobu stavby bude zajištěn průchod pro pěší přes místní komunikaci ul. Sokolský vrch.


Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Děkujeme za pochopení