UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE DOMŮ

Povinností všech majitelů domů, je dbát na to, aby případný pád sněhu a rampouchů nezpůsobil zranění jiným osobám či škody na majetku. Tato povinnost vyplývá ze zákonné povinnosti starat se o svůj majetek tak, aby nebylo ohroženo zdraví, život či majetek dalších osob. V případě potřeby pomoci s odklízením sněhu a ledu ze střech domů, je možné kontaktovat Služby města Benešov nad Ploučnicí na telefonním čísle 412 589 815, 602 281 743.