UPOZORNĚNÍ - odkládání odpadu mimo určené nádoby

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme, že odkládání odpadu mimo určené nádoby je považováno za zakládání neoprávněných skládek. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je zakládání černých skládek sankcionováno ve správním řízení až do výše 1 000 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se tato skutečnost opakuje ve stále stejných lokalitách, budou probíhat zvýšené kontroly a případné přestupky budou řešeny dle zákona o přestupcích. Prosíme občany, aby v případě plných nádob (zejména nádob na tříděný odpad), odnesli odpad do nejbližší volné nádoby, určené pro daný druh odpadu. Případě využili možnosti po celý rok bezplatně odkládat odpad na sběrném dvoře v Benešově nad Ploučnicí. Podrobnější informace o otevírací době sběrného dvora a další naleznete na stránkách: https://www.sluzbybenesov.cz/.

 

Děkujeme.

 

MěÚ Benešov nad Ploučnicí

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí