TISKOVÁ ZPRÁVA

Násilí do Benešova nepatří

 
Vedení města Benešov nad Ploučnicí sestavilo pracovní skupinu pro bezpečnost, která se včera sešla ke svému prvnímu jednání. „Reagujeme tím na incidenty z poslední doby a rostoucí počet násilných konfliktů, nelze je řešit jinak, než systémovými opatřeními. Všichni musí pochopit, že agresi a násilí v našem městě nechceme a nebudeme tolerovat,“ uvedl starosta města Petr Jansa. „Na nejbližším jednání rady města budeme hovořit nejen o konkrétních řešeních, ale také o zřízení Komise prevence kriminality, do které bychom chtěli zapojit i zástupce občanů.“ 

Problematikou se tak bude zabývat celá řada aktérů, mezi nimi samozřejmě i škola a Centrum dětí a mládeže. „Uděláme vše pro to, aby se u nás děti cítily bezpečně a rodiče nemuseli mít strach pustit je do školy nebo na kroužek,“ doplnila místostarostka Bc. Andrea Kulíková. Řešení vidí především v posílení preventivních opatření zaměřených na všechny generace. Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na 2. října, vedení města bude o její činnosti pravidelně informovat.