Svozový kalendář pro tříděné odpady - r. 2022

Tříděné odpady v pytlích se sváží vždy v úterý v sudý týden.