Svozový kalendář pro tříděné odpady na rok 2021

Tříděné odpady v pytlích se sváží vždy v úterý v sudý týden.