Rekonstrukce komunikace II/262 ul. Děčínská - pokládka asfaltových vrstev

Společnost Eurovia, a.s., která provádí rekonstrukci komunikace II/262 ul. Děčínská upozorňuje, že ve dnech 22. a 23. 3. (úterý a středa) bude provádět v nyní rekonstruovaném úseku pokládku asfaltových vrstev. Z tohoto důvodu dojde v uvedených dnech k částečnému omezení vjezdu a výjezdu vozidel a pohybu osob z ulice U skládky, cesty ke společnosti Antonišin a cesty ke koupališti a objektu společnosti Benvig.

K omezení vjezdu dojde vždy na nejnižší nutnou dobu při provádění pokládky v místě křížení s ul. Děčínská. Ihned poté budou pohyby vozidel a osob opět umožněny.