Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021

Sbírka zákonů ČR, částka 57 z 26. 3. 2021 

 

146/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 314, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS53VS)

Vláda prodlužuje nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196 od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596; a současně prodlužuje účinnost veškerých opatření přijatých z důvodu nouzového stavu, která jsou platná k 26. 3. 2021, v plném rozsahu, v jakém byla přijata, do 11. dubna 2021.