Při záchraně životů pomůže strážníkům nový externí defibrilátor ( AED )

Vedení města Benešov nad Ploučnicí v září předalo strážníkům městské policie přístroj AED, automatizovaný externí defibrilátor.

Městská policie Benešov nad Ploučnicí se tak zapojí do projektu AED ULK. V případě, že zdravotnická záchranná služba (ZZS) nebude mít k dispozici záchranné vozidlo, může oslovit dispečink MěP, která by mohla poskytnout první pomoc. Vybraný typ defibrilátorů je naprosto kompatibilní s defibrilátory ZZS. Po následném příjezdu zdravotníků na místo, nemusí být přerušena defibrilace, která byla zahájena strážníky. 

Všichni strážníci jsou již proškoleni v první pomoci a proškoleni i k používání AED. 

Tímto, se tak místní MěP zařadila k ostatním složkám IZS, které disponují podobnou výbavou a znalostmi, jako je například PČR OO Benešov nad Ploučnicí, nebo JSDH Benešov nad Ploučnicí.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED)

AED je přístroj, který tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci včasného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.