Pravidla pro přidělování nádob na likvidaci odpadu

Níže uvedená pravidla pro poskytování nádob k likvidaci směsného komunálního odpadu, který nelze dále dotřídit a bioodpad, se vztahují na poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, tedy občany, jenž mají na území města Benešov nad Ploučnicí trvalý pobyt, cizince, občany, jenž na území města nemají trvalý pobyt, ale platí místní poplatek a majitelé rekreačních objektů (dále jen poplatníky).