NOVÉ SLUŽEBNÍ VOZIDLO MĚSTSKÉ POLICIE

V prosinci obdržela Městská policie Benešov nad Ploučnicí od svého zřizovatele, města Benešov nad Ploučnicí, nový služební vůz tovární značky Škoda Karoq, jenž obsahuje jednotné prvky pro označení služebních vozidel MěP pro přímý výkon, dle prováděcí vyhlášky ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb. Je vybaven výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením, dále jen „VRZ“, které je navíc osazeno i osvětlovacími diodami v bočních částech světelné rampy. Pořízení nového služebního vozidla je nutné v rámci modernizace vybavení pro složky IZS, kdy naši strážníci dostali do výkonu služby spolehlivý stroj. V dnešní době, kdy naše MěP Benešov nad Ploučnicí disponuje AED a může být povolána k okamžité pomoci při srdeční zástavě, nebo při okamžitém zásahu při ochraně života, zdraví, nebo škodě na majetku, je nutné k tomu vytvořit co nejlepší podmínky.
Městská policie tímto děkuje městu Benešov nad Ploučnicí, že se snaží udělat maximum pro občany našeho města, a to nejen modernizací vybavení, ale i v rámci odborných školení a zlepšování kvalifikace u svých strážníků, kteří díky tomu mohou mnohem účinněji pomoci.