Nová omezení pro svatební obřady platná od 22. října 2020

Od čtvrtka 22. října je platné nařízení vlády, které se týká konání svateb. Těch se bude moci zúčastnit maximálně 10 osob včetně oddávajícího, matrikářek, případně tlumočníka.

Na základě usnesení Vlády České republiky, které vstoupilo v účinnost dnem 22.10.2020, se omezuje mimo jiné účast na svatbě a prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a následné oslavě, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 10 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.

S ohledem na výjimky stanovené v tomto usnesení nebudou muset mít snoubenci ani ostatní osoby přítomné obřadu roušku (tj. svatebčané) v průběhu sňatečného obřadu bez ohledu na to, zda se obřad koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Roušky nemusí mít ani novomanželé, členové jejich domácnosti a osoby jim blízké při focení ve vnitřních prostorách.

Budou-li se ale tyto osoby pohybovat ve vnitřních prostorách, kde vykonávají činnost orgány veřejné moci tj. v budově městského úřadu, i mimo dobu obřadu (mimo focení), povinnost nosit roušky v této situaci se na ně již vztahuje.

V případě dalších dotazů ke svatebním obřadům se obracejte na matriku – p. Věra Erlebachová – 412 589 805, erlebachova@benesovnpl.cz