KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA – 2. KOLO

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020.