INFORMACE - Smetanova ulice

Byly započaty stavební práce na akci: „Oprava povrchu chodníku ve Smetanově ulici v Benešově nad Ploučnicí“, spočívající v provedení pokládky obrubníků a nového povrchu chodníku z betonové dlažby s obnovou podkladních vrstev. Práce by měly být dokončeny nejpozději do 30.11.2021.

Odbor MIŽP