Informace pro naše čtenáře

Informace pro naše čtenáře


Milí čtenáři, od pondělí 16.11.2020 začal platit nový protiepidemický systém PES. Podle něj je v současné době hodnocena epidemiologická situace na úrovni Stupně 5, což nám zatím bohužel neumožňuje kontaktní výdej a vracení výpůjček do knihoven. Pokud se bude situace vyvíjet pozitivně, mohly by se knihovny otevřít nejdříve za 14 dnů na úrovni 3. stupně. Vše budeme s napětím sledovat a o změnách Vás průběžně informovat. Celá věc nás velmi mrzí, ale věřím, že se brzy zase všichni potkáme v naší knihovně. 

Buďte hodně zdrávi a těšíme se na Vás. 

Ivana Jandášová, knihovnice