Informace o změně ve vedení města

Informujeme občany o změně ve vedení města.

Z důvodu odstoupení pana Pavla Urxe z funkce starosty města, byl na zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí dne 7.9.2021 zvolen do funkce starosty města pan Petr Jansa.
Za pana Jansu, jako neuvolněná místostarostka, byla zvolena Bc. Andrea Kulíková.

Rovněž byla doplněna Rada města Benešov nad Ploučnicí - současné složení RaM: Petr Jansa, Bc. Andrea Kulíková, Ivan Neliba, Mgr. Zdeňka Černá a František Buchta.