INFORMACE - BLUDIŠTĚ NA SÍDLIŠTI

Dne 15.04.2024 jsme byli městskou policií upozorněni na výskyt kaverny v prostoru dětského bludiště na sídlišti. Jelikož daným územím prochází potrubí splaškové kanalizace, byl o výskytu kaverny informován zástupce jejího provozovatele, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Včerejšího dne jsme byli zástupcem společnosti SčVK informováni, že vzniklá kaverna má hloubku cca 3,5 m a je nutná okamžitá náprava vzniklého stavu. Její neprovedení by mohlo přímo ohrozit životy a zdraví osob, zejména dětí, pohybujících se v prostoru bludiště.
Dnes je tedy na místě těžká technika, zajišťující opravu kanalizace, z tohoto důvodu bude bludiště po nutnou přechodnou dobu rozebráno a je nyní nepřístupné. Po provedení opravy bude bludiště znovu uvedeno do neškodného stavu.