DŮLEŽITÁ INFORMACE ZE ŠKOLY

Změna organizace školního roku - uzavření školy (01. 02. - 03. 02. 2022)


Milé děti, vážení rodiče,

na období od 1. 2. 2022 do 3. 2. 2022 nejsme v tuto chvíli schopni zajistit výuku žáků ve škole z důvodu nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy. Proto ředitel školy požádal MŠMT o povolení změny v organizaci školního roku 2021/2022. Naše škola (včetně ŠD) bude tedy od úterý 1. 2. 2022 do čtvrtka 3. 2. 2022 (v pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny) uzavřena z nepředvídaných závažných organizačních důvodů dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – povolení odlišnosti v organizaci školního roku MŠMT má číslo jednací MSMT-2121/2022-16. V tuto dobu nebude probíhat ani distanční výuka.
Předpokládáme, že provoz školy bude opět plně obnoven v pondělí 7. 2. 2022. Obědy ve ŠJ jsou automaticky zrušeny.

Informace k ošetřovnému: po konzultaci s ČSSZ ošetřovné přísluší rodičům dětí do 10 let na dobu od 1. 2. do 3. 2. 2022 na základě žádosti generované na webové stránce: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021. Škola tiskopisy nepotvrzuje. Do žádosti nutné uvést důvod: uzavření školy z nepředvídaných závažných organizačních důvodů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
S pozdravem
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy