Dotace přeshraniční spolupráce stále k dispozici - EUROREGION LABE

Dotace přeshraniční spolupráce stále k dispozici!


Dobrovolný svazek obcí EUROREGION LABE (EL), jehož je naše obec členem, podporuje od založení v roce 1992 přeshraniční spolupráci mezi obyvateli z obou stran česko-saské hranice.


EL nabízí možnost spolufinancování malých přeshraničních projektů. Podporujeme především přeshraniční spolupráci obcí a jejich institucí, škol, spolků a dalších sdružení prakticky ve všech oblastech společenského života.


Vzhledem k situaci kolem epidemie Covid-19 byla realizace již schválených projektů odložena na rok 2021, kdy se snad situace také díky očkování zlepší.
Během aktuálního dotačního období (2014-2022) Euroregion Elbe/Labe podpořil z FMP celkem 113 malých projektů českých žadatelů za celkem 31.732.000,- Kč.
I přestože se pomalu blíží konec dotačního období stávajícího přeshraničního programu INTERREG VA, jsou stále k dispozici finanční prostředky na podporu projektů v rámci území Euroregionu Elbe/Labe (okresy Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Drážďany a Saské Švýcarsko Východní Krušnohoří) v celkové výši kolem 5 milionů Kč. Fond malých projektů (FMP) umožňuje malým žadatelům realizovat neinvestiční přeshraniční projekty s dotací až 85 % z celkových nákladů projektu maximálně až 15.000,00 EUR. Doba realizace projektu FMP je maximálně 1 rok.


V roce 2021 jsou vypsány celkem čtyři termíny, kdy je možné podat žádost o dotaci (29. 01., 30. 04., 23. 07. a 08. 10.) Samotné schvalování projektů proběhne na zasedání Lokálního řídícího výboru EEL ve dnech 19. 03., 18. 06., 10. 09. a 26. 11. 2021. Pokud máte projektový záměr a nejste si jistý, určitě se obraťte na projektové koordinátorky, které Vám poradí.


Kontaktní telefon +420 411 198 002.
Projektovou koordinátorkou je Milada Heinzlová (heinzlova@elbelabe.eu) a finanční manažerkou Jana Rožánková (rozankova@elbelabe.eu).
Veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici také na našich webových stránkách, https://www.elbelabe.eu/cz/kontakt/.
Podrobné informace o Fondu malých projektů i další přeshraniční spolupráci, a také další zajímavosti a informace o regionu také naleznete na našich webových stránkách:
https://www.elbelabe.eu/cz/.