Den pro Afriku 2020

Informace o proběhlé charitativní akci "Den pro Afriku 2020".

Drazí přátelé a kamarádi charitativní akce " Den pro Afriku 2020", chci vám z celého srdce poděkovat za vaše finanční dary pro děti a lidi v Africe.
I přesto, že jsme se společně nemohli setkat, zůstali jste věrní této dobročinné akci.
Jsem za to vděčná a mám obrovskou radost, že se nám tato akce podařila uskutečnit on-line.
Děkuji za peněžitý příspěvek ve výši 5000 Kč paní Pavle Huslin., za 3500 Kč. Paní Ireně K. za finanční dar ve výši 3 500 Kč a díky i vám všem za všechny vaše fin. dary.
Celková částka vynesla krásných 18.500 Kč.
Peníze byly použity na nákup léků, drogerie, slepic, stroje na šití bot, školné pro děti a drobné dary pro děti a lidi v nouzi v Zimbabwe, Nigerii a Zambii.
Velké poděkování patří paní Marii Imbrové - /Tengenenge/ za její statečnost, že i přes tuto těžkou koronavirovou dobu jela do Zimbabwe za dětma a rodinami, aby je opět po roce navštívila a předala jim i od nás dary.
Pro Maudy v Zimbabwe, která je nemocná jsme nakoupili léky a drogérii. Dalším ženám bylo přispěno na nákup slepic, chov slepic a nákup potravin.
Velké díky patří i Gábince Idehen v nigerejské Abuji, která zakoupila v Nigérii šicí stroj na šití bot Jessince.
Jessinku podporujeme po celou dobu školní docházky. Po ukončení základní školy jsme ji podporovali i na střední škole. Po jejím vystudování se začala o sebe starat sama a učí se šít boty. Je velmi šikovná a šití bot ji moc baví. Máme z ní velikou radost.
Jessinka nám slíbila, že pro nás jedny boty ušije a pošle je na další akci " Den pro Afriku 2021“, na které se budou dražit v aukci.
Boty by pak přivezla Gábinka až přijede domů do ČR.
Naše pomoc mířila i do města Monze v Zambii, kde jsme z těchto peněz zaplatili školné Ergedonovi a Stewnovi a přispěli také na školní potřeby dětem a paní učitelce Muzi.
Moc mě mrzí, že jsme se nemohli společně setkat. Bohužel, jsou chvíle a časy v životě, které neovlivníme.
Všichni sponzoři, ale budou pozváni k osobní návštěvě " v rodinném kruhu", která se uskuteční po částech a hned jak to situace dovolí.
Pevně věřím, že další ročník Den pro Afriku 2021 se nám už podaří uskutečnit společně.
Zatím si držme palce a ať jsme všichni na celém světě brzy zdraví!
Ještě jednou všem moc děkuji a těším se na Vás.
Za BS-Aktiv - organizátorka akce Lída Šumová